Aktiv østkants ungdom

Treningsspesialistene ønsker å være med på å bidra til at ungdommene på Oslos Østkant får et bredere tilbud innenfor fysisk aktivitet. Vi har hatt et prosjekt gående tidligere som ble veldig godt mottatt av deltakerne, men som dessverre ble avsluttet tidligere enn planlagt. Vi er nå i dialog med bydelen om en fortsettelse av dette […]

Read More